De werkruimte verkennen en instellen

Adobe Photoshop is een erg veelzijdig programma. Niet enkel webdesigners, maar ook fotografen, retoucheurs, grafici,… werken ermee. Net daarom is het denkbaar dat elk van deze disciplines een zelf ingerichte werkomgeving op prijs stelt.

Vlak na het opstarten van Adobe Photoshop krijg je een startscherm wat je recente werk weergeeft. Als je het tekenprogramma nog nooit gebruikte, ziet het scherm er als volgt uit.

Om een goed idee van de opbouw van de besturingselementen van het programma te krijgen, maken we best een nieuwe afbeelding — ‘canvas’ in het vakjargon — aan. Klik op de Nieuw...-knop om een nieuw beelddocument aan te maken.

Zoals je in bovenstaande afbeelding kan zien, staat er naast sommige opdrachten een sneltoets vermeld. Hiermee kan je dat bewuste commando uitvoeren zonder de menu’s te moeten doorbladeren. Met zulke sneltoetsen kan je je werkproces stukken vlotter laten verlopen. Wanneer je de CMD N- of CTRL N-toetsen samen indrukt, opent het Nieuw document-venster zich eveneens.

Volgend scherm peilt naar enkele instellingen van het nieuwe canvas. We gaan hier later nog dieper op in.

  1. Kies bovenaan voor het Afbeeldingen en illustraties-tabblad.
  2. Het linkerdeel van het venster toont enkele voorinstellingen die je als basis van je nieuwe afbeelding kan gebruiken. Kies voor de Pixelraster (1000)-instelling.
  3. Het rechterdeel van het venster toont de eigenschappen die met deze voorinstelling gepaard gaan.
  4. Met een druk op de Maken-knop krijg je de afbeelding te zien en word je in de eigenlijke werkruimte van Adobe Photoshop gekatapulteerd.

Vooraleer we de omgeving aan onze behoeften aanpassen, is het een goed idee eens naar de algemene vensteropbouw te kijken.

Zo zien we het standaardvenster met bovenaan de programmatitelbalk. Hier vinden we de minimaliseer-, maximaliseer- en sluitknop terug.

Onder de titelbalk vinden we de menubalk. Elk menu herbergt een heleboel opdrachten waarmee je ondermeer je afbeelding kan aansturen. Sommige menu-onderdelen bevatten nog een submenu’s met extra commando’s.

Aan de linkerkant van ons venster vinden we het gereedschapsdeelvenster met het gros van de gereedschappen die we tot onzer beschikking hebben. Na een klik op het dubbele en naar rechts wijzend pijltje bovenaan de gereedschappenbalk, worden de gereedschappen in twee kolommen weergegeven.

Onder de menubalk vinden we de optiebalk, die afhankelijk van het gekozen gereedschap in het gereedschapsdeelvenster, de verschillende opties weergeeft. Verlies deze zeker niet uit het oog. Activeerde je het Rechthoekig selectiekader-gereedschap, dan zien de opties er bijvoorbeeld als volgt uit.

Aan de rechterzijde van het venster zitten we met de verschillende deelvensters. Elk deelvenster heeft zo z’n eigen functie. Ze komen tijdens deze cursus geleidelijkaan aan bod.

Volgend filmpje licht de werkruimte verder toe.